Главни мени

Снежана Ђорђевић, радила у Дому на радном месту васпитача од 16. октобра 1997. године. а од марта 2018. године је шеф васпитне службе. Дипломирала је на Филозофском факултету у Нишу 1997.године, на одсеку за хемију и стекла звање дипломирани хемичар опште хемије. Била је задужена за рад Савета и Заједнице ученика, секције за стони тенис и библиотеке.

Адријана Петковић, дипломирала 2007. године на Филозофском факултету у Београду, на групи за педагогију. Као дипломирани педагог радила је на месту васпитача од 2007. године и била задужена за рад секције за културно забавни живот. Од 2011. ради на месту стручног сарадника - педагога.

Зорица Милојковић, дипломирала на Филозофском факултету у Нишу, на одсеку за социологију, 1985. године. Као дипломирани социолог ради у Дому на месту васпитача од 1992. године. У овом периоду била је задужена за рад секције за културно забавни живот и драмске секције, а сада литерарне и музичке секције и домског хора.

Марија Себић, дипломирала на Филозофском факултету у Нишу, одсек за социологију, 1995. године. Као васпитачица, ради у Дому од 1997. године. Била је укључена у рад секције за културно-забавни живот и плесне групе а сада је задужена за рад драмске секције.

Елена Марковић, дипломирала на Педагошкој академији 1994. године, а у међувремену и на Учитељском факултету. Предходни радни стаж од две године остварила је у  основној школи, а у Дому је запослена  од 2004.године на месту стручног сарадника за ученички стандард. Од 2010. ради на радном мсту васпитача. Задужена је организовање трибина и рад плесне групе.

Милан Вељковић, дипломирао 2008. године на Факултету за спорт и физичко васпитање у Београду и 2009. на Вишој тренерској кошаркашкој академији у Београду. Од 2010. године радио као васпитач и био задужен за рад кошаркашке секције и секције за културно забавни живот а од 2012. године ради на месту стручног сарадника за васпитни рад. Од 2013-2018. године био је је шеф васпитне службе.

Јасмина Голубовић, од 1995. године запослена у Дому на радном месту васпитача. Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу, на одсеку за социологију 1984.године стекла звање дипломирани социолог. Задужена за рад фолклорне секције. 

Мирјана Вељковић, дипломирала 1989. године, на Техничком факултету у Чачку, смер аутоматизација и стекла звање дипломирани инжењер машинства. Неко време радила је у предузећу “Литопапир“ у Чачку и у машинској школи “Бранко Милошевић Металац“. У Дому је запослена од 21. јануара 2002. године на месту васпитача. Задужена за рад радно-техничке и ликовне секције.

Зоран  Крстић, дипломирао 1989. године  на Филозофском факултету  у  Нишу, на природно-математичком одсеку (група за физику) и стекао звање дипломирани физичар.  Радио као професор физике  у Гимназији  "Младост" у Петровцу на Млави и Пољопривредној школи у Ваљеву. У Дому од 1995. године ради  на  радном месту васпитача.  Био је задужен за рад кошаркашке и секције за стони тенис, а сада води информатичку и новинарску секцију.

Зоран Киров, дипломирао на Филозофском факултету у Нишу, 1984. године и са звањем дипломираног социолога ради као васпитач од 1997. године. Био је задужен за рад фото и радно-техничке секције, а сада води секцију за стрељаштво.

Предраг Лаутаревић,  дипломирао 2012. године на Географском факултету у Београду и стекао звање дипломирани географ. У Дому ради од 2016. године, на радном месту васпитача, води шаховску секцију и стрељаштво.

Иван Мишићпрофесор физичке културе, дипломирао 2004. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. Ради на месту васпитача од 2005. године. Задужен за рад секције за мали фудбал и секције за културно забавни живот.

Бојана Ранђеловић, професор физичке културе, дипломирала је на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. Ради на месту васпитачице од 2011. године. Задужена је за рад одбојкашке секције и секције за културно забавни живот.

Ивана Орчић Глигуроска, димпломирани мастер економиста, дипломирала на Економском факултету у Нишу 2014. године. Ради на месту васпитачице од 2018. године, такође обавља послове библиотекара у Дому. Задужена за рад секције за стони тенис.

Бројач посета

850963

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30