Главни мени

Идеја о оснивању домског Парламента проистекла је из дугогодишњег рада домске Заједнице која је окупљала све станаре Дома на решавању њихових  најважнијих животних питања. Као полазну основу искористили смо законске регулативе које се односе на школске Парламенте, али са извесним трансформацијама блиским циљевима и задацима домова ученика. Измене се односе, пре свега, на начин избора и делокруг деловања Парламента. У циљу да што боље оспособимо ученике да се укључе као активни чланови друштва, одлучили смо да спроведемо непосредне парламентарне изборе.

          Први парламентарни избори у Дому одржани су 5. новембра 2003. што су пропратили и локални медији и чланови ЦЕСИД-а. На изборима је од 44detalj sa glasanja предложена кандидата изабран 21 члан Парламента. Пре тога спроведена је врло успешна предизборна кампања предложених кандидата, током које су кандидати  предлагали своје програме на разне маштовите начине. За председника је, како налаже Статут, именован кандидат који је добио највише гласова - Николајевић Љубиша. Конститутивна седница одржана је 13.11. 2003. Законска акта по којима Парламент ради су Пословник о раду, Годишњи план рада и Статут.

          Парламент ради по одборима (одбор за стандард и хигијену, за награде и казне, за финансије и  за сарадњу). Задужени васпитач који координира радом између Парламента и Педагошког већа и брине о законитости његовог рада је Голубовић Јасмина.

          Током прве године постојања основни циљ је био донети неопходне законске акте и успоставити сарадњу са школским Парламентима и  НВО које се баве проблематиком младих. Желимо да остваримо што тешњу сарадњу са осталим омладинским организацијама и удружењима, као и са локалном заједницом преко хуманитарних акција.

          С обзиром да мандат у Парламенту траје једну годину, почетком сваке школске године одржавају се избори. Чланови Парламента учествовали су у панел дискусијама Нацрта стратегије за младе а два претставника присуствовала су конференцији “Овој земљи је потребна младост” у Београду.

          Досадашњи председници парламента били су: Николајевић Љубиша, Трифуновић Милош, Живковић Владица и Крстић Дејан а актуелни председник је Лупуловић Дајана.

          Домска штедионица је вид ученичке штедње која се на почетку сваке школске године изгласава на састанцима Заједнице. О намени ових средстава одлучују сами ученици преко Парламента, и до сада је нпр. купљен ТВ у ученичком клубу, касетофон, фото апарат, видео камера, финансирају се разни облици културно-забавног живота у Дому.

          У неколико наврата парламент је учествовао у разним хуманитарним кацијама давањем  новчаних прилога.

          Из неких наших првих искустава проистекао је и предлог пројекта На путу ка пунолетном грађанину који је достављен Сектору за стручно усавршавање запослених у образовању.

          Даљи планови  парламента усмерени су на  давање сугестија у циљу побољшања услова живота у дому, као и сарадња са другим парламентима, омладинским организацијама и удружењима као и Министарством за омладину и спорт.

Бројач посета

864485

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31