Главни мени

ЗАКОНИ
  Закон о ученичком и студентском стандарду  ("Службени гласник РС" бр. 10/19 

Закон о раду 
 
Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 91/19.)
 
 
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
  Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС" бр. 123/2022)
 
СТРАТЕГИЈА
  Стратегија развоја образовања у Србији до 2030.године
 
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Мрежа установа
1) Одлука о мрежи установа ученичког стандарад у Р. Србији ("Службени гласник РС" бр. 25/93)

Смештај и исхрана
2) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената ("Службени гласник РС" бр. 36/19)

Кредити и стипендије
3) Првилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ("Службени гласник РС" бр. 36/19)

4) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте ("Службени гласник РС" бр. 36/19)


Евиденција
5) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру ("Службени гласник РС" бр. 29/11, измена 27.09.2013.)

Простор и опрема (нормативи)
6) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре ("Службени гласник РС" бр. 90/11)

Стандарди исхране
7) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената ("Службени гласник РС" бр. 67/11)

 
Категоризација објеката
8) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда("Службени гласник РС" бр. 80/21)
Цена услуга
9)

НАПОМЕНА – доноси се решење о финансирању


Инспекцијски и стручно-педагошки надзор
10) Правилник о стручно педагошком надзору ("Службени гласник РС" бр. 87/19)
11) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и саветника ("Службени гласник РС" број 70/11) – само за просветног саветника -)

Заштита деце и ученика од насиља
12) Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање  ("Службени гласник РС" бр. 11/2024)

Интерна акта

1. Статут Дома ученика средњих школа Зајечар

2. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  у Дому ученика средњих школа Зајечар 

3. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Дома ученика средњих школа у Зајечару

4. Правилник о правима, обавезама и одговорностима у остваривању безбедности и здравља на раду у Дому ученика средњих школа у Зајечару

5. Колективни уговор о правима, обавезама и одговорностима из радног односа у Дому ученика средњих школа у Зајечару

6. План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести Covid 19

Бројач посета

864471

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31