Главни мени

Због државног празника, Дана примирја у Првом светском рату, Дом неће радити 9-10. новембра.

Дом се поново отвара за пријем ученика у понедељак 11. новембра од 14 сати.

              Дом ученика средњих школа Зајечар има две зграде у заједничком дворишту. У главној згради се налазе канцеларије, заједничке просторије намењене ученицима и  56 спаваона. Капацитет Дома је 270 места, 92 за ученике и 178 за ученице.

 Површина коју ученици користе за боравак (спаваоне), васпитно образовни рад и слободно време (учионице, библиотека, ученички клуб, кабинет информатике, мини теретана) износе 2391,30 м2.

     Учионице су добро опремљене и представљају пријатан амбијент за одвијање васпитног рада и часова учења. Ученицима је на располагању  30 рачунара и приступ интернету. Интернет је доступан и у свакој ученичкој соби у Дому.

Дом располаже библиотеком са око 6000 књига, у којој су претежно нове или добро очуване књиге са актуелним садржајима како за потребе станара дома тако и за васпитно особље и раднике Дома.

У солидно опремљеној мини теретани ученици могу да вежбају под надзором задужених васпитача – професора физичке културе.

У оквиру програма „Дигитална школа“, Дом је добио дигитални кабинет (умрежених 10 рачунара) од Министарства културе и информисања.Домско двориште је ограђено. У њему се налазе још и мала сала за стони тенис, летња башта са надстрешницом на улазу у Дом и мини терен за баскет, као и мала башта која има своју естетску функцију. 

На основу члана 10.Правилника о смештају и исхрани ученика и студената(Сл.Гласник РС број 36/2010 – 48 и 55/2012 - 104.), директор Дома ученика средњих школа у Зајечару, донео је

 

О Д Л У К У

 

Право на смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа у Зајечару имају ученици по Коначној ранг листи примљених ученика број 1612од 05.08.2013.године.

  

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за пријем ученика у Дому ученика средњих школа у Зајечару у саставу: Вељковић Милан, председник, Петковић Адријана, члан и Ђорђевић Снежана, члан, дана 05.08.2013.године сачинила је Коначну ранг листу примљених ученика у Дому ученика средњих школа у Зајечару.

             На основу напред наведеног, директор Дома ученика средњих школа у Зајечару, донео је одлуку као у диспозитиву.

 

                                                                                    ДИРЕКТОР ДОМА

                                                                                       _________________________

                                                                                      / Братислава Петров, проф./

R.br.

 

PREZIME

IME

MESTO

ŠKOLA

RAZ.

USPEH

PRIHOD

NAG.

VD MERE

UKUPNO

PRIMLJENA

1.

Marković

Emilija

Crnajka

Gimnazija

2

38.00

5

3

 

46.00

DA

2.

Marjanović

Andrijana

Subotinac

Medicinska

4

38.00

5

3

 

46.00

DA

3.

Mitrović

Milica

Rgotina

Medicinska

2

38.00

5

3

 

46.00

DA

4.

Dragomirović

Jovana

Brestovac

Medicinska

2

38.00

5

3

 

46.00

DA

5.

Milovanović

Katarina

Mosna

Medicinska

3

38.00

5

3

 

46.00

DA

6.

Manoilov

Maja

Lukavica

Medicinska

2

38.00

5

3

 

46.00

DA

7.

Ilić

Danica

Pirot

Medicinska

3

38.00

5

3

 

46.00

DA

8.

Milojković

Jelena

Sikirica

Medicinska

3

38.00

5

3

 

46.00

DA

9.

Stefanović

Julijana

Crnoklište

Medicinska

2

38.00

5

3

 

46.00

DA

10.

Pavlović

Anđela

Donje Krnjino

Medicinska

2

38.00

5

3

 

46.00

DA

11.

Florić

Ivana

Rtkovo

Medicinska

3

38.00

5

3

 

46.00

DA

12.

Ranđelović

Bojana

Pirot

Medicinska

4

38.00

5

3

 

46.00

DA

13.

Patrujkić

Tamara

Plavna

Gimnazija

3

38.00

5

3

 

46.00

DA

14.

Ginić

Ivana

M.Vrbica

Medicinska

3

38.00

5

3

 

46.00

DA

15.

Uruković

Salzina

Aleksandrovac

Medicinska

3

37.09

5

3

 

45.09

DA

16.

Slabić

Ana

Rtkovo

Medicinska

3

37.09

5

3

 

45.09

DA

17.

Spasić

Ana

Bor

Medicinska

4

38.00

4

3

 

45.00

DA

18.

Jovanović

Anđela

Šarbanovac

Tehnicka

2

38.00

4

3

 

45.00

DA

19.

Slavković

Jovana

Jošanica

Medicinska

4

38.00

4

3

 

45.00

DA

20.

Aleksić

Nataša

Strelac

Medicinska

4

38.00

4

3

 

45.00

DA

21.

Tanić

Katarina

Veliko selo

Medicinska

2

38.00

4

3

 

45.00

DA

22.

Savić

Snežana

Luka

Medicinska

2

38.00

4

3

 

45.00

DA

23.

Grozdanović

Milica

Rgotina

Gimnazija

3

38.00

4

3

 

45.00

DA

24.

Miladinov

Aleksandra

Bor

Medicinska

2

36.74

5

3

 

44.74

DA

25.

Nešić

Snežana

Sumrakovac

Medicinska

3

36.60

5

3

 

44.60

DA

26.

Popović

Marija

Temska

Medicinska

2

36.32

5

3

 

44.32

DA

27.

Dobrić

Aleksandra

Zlot

Medicinska

2

37.16

4

3

 

44.16

DA

28.

Dragojević

Žaklina

Nikoličevo

Medicinska

3

36.11

5

3

 

44.11

DA

29.

Mihailović

Tijana

Plavna

Gimnazija

2

36.11

5

3

 

44.11

DA

30.

Grujić

Marija

Kostol

Medicinska

3

36.11

5

3

 

44.11

DA

31.

Stanojević

Aida

Majdanpek

Gimnazija

4

38.00

3

3

 

44.00

DA

32.

Videnović

Ljubica

Knjaževac

Medicinska

3

38.00

3

3

 

44.00

DA

33.

Petković

Dragana

Mosna

Ekonomska

4

38.00

3

3

 

44.00

DA

34.

Ivašković

Katarina

Rtkovo

Medicinska

3

35.69

5

3

 

43.69

DA

35.

Bolbotinović

Ljiljana

Tekija

Medicinska

4

36.39

4

3

 

43.39

DA

36.

Nikolić

Miljana

Bor

Medicinska

2

38.00

2

3

 

43.00

DA

37.

Đorđević

Dragana

Mali Izvor

Gimnazija

4

34.99

5

3

 

42.99

DA

38.

Radović

Marija

Majdanpek

Medicinska

1

34.86

5

3

 

42.86

DA

39.

Živanović

Saška

Manojlica

Tehnicka

4

34.78

5

3

 

42.78

DA

40.

Hasani

Elmisa

Pirot

Medicinska

4

34.78

5

3

 

42.78

DA

41.

Blagojević

Ana

Vidrovac

Medicinska

3

34.71

5

3

 

42.71

DA

42.

Mijajlović

Milica

Sukovo

Medicinska

2

34.71

5

3

 

42.71

DA

43.

Manoilov

Jovana

P.Ržana

Medicinska

3

34.71

5

3

 

42.71

DA

44.

Bogdanović

Vesna

Negotin

Ekonomska

3

34.71

5

3

 

42.71

DA

45.

Moldovljanović

Kristina

Bor

Medicinska

3

35.69

4

3

 

42.69

DA

46.

Vasiljević

Tijana

Savinac

Medicinska

4

34.50

5

3

 

42.50

DA

47.

Ćosić

Milica

Selačka

Ekonomska

4

34.50

5

3

 

42.50

DA

48.

Jovanović

Milica

Negotin

Ekonomska

4

34.50

5

3

 

42.50

DA

49.

Milojković

Monika

Knjaževac

Tehnicka

2

34.50

5

3

 

42.50

DA

50.

Đurić

Tijana

Majdanpek

Tehnicka

2

34.50

5

3

 

42.50

DA

51.

Šekarić

Isidora

Majdanpek

Gimnazija

3

35.48

4

3

 

42.48

DA

52.

Nikolić

Jelena

Majdanpek

Ekonomska

2

35.48

4

3

 

42.48

DA

53.

Trailović

Jelena

Podgorac

Gimnazija

3

35.41

4

3

 

42.41

DA

54.

Milovanović

Milica

Kladovo

Medicinska

4

36.25

3

3

 

42.25

DA

55.

Jovanović

Aleksandra

Krivelj

Medicinska

2

37.16

5

 

 

42.16

DA

56.

Salić

Dijana

Crnoklište

Medicinska

3

37.09

5

 

 

42.09

DA

57.

Milošević

Ana

Bor

Medicinska

3

38.00

4

 

 

42.00

DA

58.

Cvetković

Milica

Bor

Medicinska

3

38.00

4

 

 

42.00

DA

59.

Đorđević

Natalija

Temska

Medicinska

4

38.00

4

 

 

42.00

DA

60.

Milijić

Irena

Knjaževac

Medicinska

3

38.00

4

 

 

42.00

DA

61.

Pavlović

Jelena

Kladovo

Medicinska

3

38.00

4

 

 

42.00

DA

62.

Stanković

Milica

Bor

Medicinska

3

38.00

4

 

 

42.00

DA

63.

Ilić

Aleksandra

Trgovište

Medicinska

3

38.00

4

 

 

42.00

DA

64.

Strainović

Andrijana

Mosna

Ekonomska

4

35.83

3

3

 

41.83

DA

65.

Petrović

Hristina

Pirot

Medicinska

3

34.71

4

3

 

41.71

DA

66.

Berkenječević

Jelena

Podgorac

Gimnazija

2

34.71

4

3

 

41.71

DA

67.

Dlbokić

Sandra

Bogovina

Medicinska

2

34.71

4

3

 

41.71

DA

68.

Giginjerović

Nataša

Bor

Medicinska

3

34.71

4

3

 

41.71

DA

69.

Novaković

Nataša

Rudna Glava

Medicinska

3

36.60

5

 

 

41.60

DA

70.

Novaković

Sandra

Majdanpek

Medicinska

3

34.50

4

3

 

41.50

DA

71.

Joksimović

Ana

Majdanpek

Medicinska

3

34.50

4

3

 

41.50

DA

72.

Marković

Ivana

Bor

Medicinska

4

34.50

4

3

 

41.50

DA

73.

Zdravković

Tijana

Bor

Medicinska

3

35.48

3

3

 

41.48

DA

74.

Martinović

Milijana

Nikoličevo

Medicinska

2

35.41

3

3

 

41.41

DA

75.

Todorović

Nena

Pirot

Medicinska

3

33.31

5

3

 

41.31

DA

76.

Mladenović

Jovana

Sukovo

Medicinska

3

33.31

5

3

 

41.31

DA

77.

Budić

Sunčica

Zlot

Medicinska

3

33.31

5

3

 

41.31

DA

78.

Naumović

Olivera

Novi Sip

Medicinska

2

34.29

4

3

 

41.29

DA

79.

Puač

Jovana

Negotin

Medicinska

4

36.25

5

 

 

41.25

DA

80.

Branković

Katarina

Aleksinac

Medicinska

2

33.03

5

3

 

41.03

DA

81.

Stojanović

Gordana

Bor

Medicinska

2

33.03

5

3

 

41.03

DA

82.

Stojčić

Aleksandra

Bor

Medicinska

2

38.00

3

 

 

41.00

DA

83.

Ristić

Bobana

Knjazevac

Medicinska

4

38.00

3

 

 

41.00

DA

84.

Stamenkovski

Sanja

Bor

Medicinska

3

38.00

3

 

 

41.00

DA

85.

Jovanović M.

Milena

Majdanpek

Medicinska

1

35.00

3

3

 

41.00

DA

86.

Ristić

Milica

Babušnica

Medicinska

4

32.75

5

3

 

40.75

DA

87.

Živković D.

Katarina

M.Izvor

Gimnazija

3

32.75

5

3

 

40.75

DA

88.

Babić

Ivana

Selište

Medicinska

2

32.68

5

3

 

40.68

DA

89.

Petrović

Jovana

Pirot

Medicinska

2

35.55

5

 

 

40.55

DA

90.

Živković

Dragana

Boljevac

Medicinska

4

33.52

4

3

 

40.52

DA

91.

Živanović

Katarina

Negotin

Ekonomska

2

35.48

5

 

 

40.48

DA

92.

Petrović

Jana

Salaš

Ekonomska

2

32.47

5

3

 

40.47

DA

93.

Jovanović

Nina

Majdanpek

Medicinska

3

32.40

5

3

 

40.40

DA

94.

Veljković

Milica

Kladovo

Medicinska

3

32.40

5

3

 

40.40

DA

95.

Dragović

Milica

Kladovo

Medicinska

3

32.40

5

3

 

40.40

DA

96.

Aranđelović

Aleksandra

Štubik

Medicinska

2

32.33

5

3

 

40.33

DA

97.

Todorović

Kristina

Babušnica

Medicinska

2

32.26

5

3

 

40.26

DA

98.

Dimitrijević R.

Jelena

Rgotina

Ekonomska

4

32.19

5

3

 

40.19

DA

99.

Milenković

Milica

Rgotina

Gimnazija

3

33.17

4

3

 

40.17

DA

100.

Ćirić

Dragana

Salaš

Ekonomska

3

32.05

5

3

 

40.05

DA

101.

Pujicić

Andrijana

Zlot

Medicinska

1

35.00

5

 

 

40.00

DA

102.

Đorđević

Zorana

D.Milanovac

Ekonomska

1

35.00

5

 

 

40.00

DA

103.

Milenković

Nina

Bor

Medicinska

1

35.00

5

 

 

40.00

DA

104.

Lazarević

Mila

D.Milanovac

Medicinska

1

35.00

5

 

 

40.00

DA

105.

Pupazić

Jovana

Majdanpek

Medicinska

1

35.00

5

 

 

40.00

DA

106.

Stanković

Zorana

Jošanica

Medicinska

1

35.00

5

 

 

40.00

DA

107.

Stefanov

Dejana

Pirot

Medicinska

3

31.91

5

3

 

39.91

DA

108.

Trailović

Ivana

Klokočevac

Medicinska

3

31.91

5

3

 

39.91

DA

109.

Dojčinović

Marija

B.Berilovac

Medicinska

3

32.89

4

3

 

39.89

DA

110.

Dimitrijević M.

Jelena

Boljevac

Medicinska

3

32.89

4

3

 

39.89

DA

111.

Cvetković

Jelena

Bor

Medicinska

2

31.84

5

3

 

39.84

DA

112.

Ranđelović

Sanja

Bor

Medicinska

1

34.76

5

 

 

39.76

DA

113.

Đorđević

Sara

Kalna

Medicinska

1

34.70

5

 

 

39.70

DA

114.

Stojanović

Katarina

Pirot

Medicinska

1

34.65

5

 

 

39.65

DA

115.

Aćimović

Milica

Orešac

Tehnicka

4

32.61

4

 3

 

39.61

DA

116.

Đorđević

Anđela

Bela Palanka

Medicinska

1

34.56

5

 

 

39.56

DA

117.

Golubović

Milica

Selište

Medicinska

4

31.56

5

3

 

39.56

DA

118.

Bobojević

Irena

Majdanpek

Medicinska

1

34.55

5

 

 

39.55

DA

119.

Živković

Kristina

Boljevac

Medicinska

1

34.51

5

 

 

39.51

DA

120.

Božinović

Ana

Rudna Glava

Ekonomska

1

34.51

5

 

 

39.51

DA

121.

Marković

Aleksandra

Crnajka

Medicinska

1

34.49

5

 

 

39.49

DA

122.

Babić

Ana

Selište

Ekonomska

3

31.49

5

3

 

39.49

DA

123.

Rajković

Marija

Knjaževac

Ekonomska

2

31.49

5

3

 

39.49

DA

124.

Obradović

Smiljana

Mosna

Ekonomska

1

34.46

5

 

 

39.46

DA

125.

Dragojić

Maria

Brestovac

Medicinska

1

34.42

5

 

 

39.42

DA

126.

Jovanović G.

Milena

Sokobanja

Medicinska

2

31.42

5

3

 

39.42

DA

127.

Spasić

Marija

Bor

Medicinska

3

32.40

4

3

 

39.40

DA

128.

Ilić

Monika

Babušnica

Medicinska

3

32.40

4

3

 

39.40

DA

129.

Mitić

Milica

Mekiš

Gimnazija

3

32.40

4

3

 

39.40

DA

130.

Marjanović

Miljana

Sokobanja

Medicinska

1

34.34

5

 

 

39.34

DA

131.

Predić

Marija

Vlaole

Medicinska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

132.

Nikolić

Kristina

Mosna

Ekonomska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

133.

Vasić

Marija

Bor

Medicinska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

134.

Balabanović

Aneta

Majdanpek

Medicinska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

135.

Savić

Marija

Bor

Medicinska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

136.

Radovanović

Jelena

Rgotina

Medicinska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

137.

Dimitrijević

Tamara

Bor

Medicinska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

138.

Stanisavljević

Kristina

Sokobanja

Medicinska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

139.

Putojić

Žaklina

Bogovina

Ekonomska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

140.

Papić

Dragana

Zlot

Medicinska

1

34.84

4

 

 

38.84

DA

141.

Nikić

Ivana

Negotin

Medicinska

2

34.71

4

 

 

38.71

DA

142.

Kostić

Milica

Bela Palanka

Medicinska

2

30.58

5

3

 

38.58

DA

143.

Denčev

Vanja

Pirot

Medicinska

3

30.51

5

3

 

38.51

DA

144.

Stanojević

Silvija

Jasikovo

Ekonomska

2

34.50

4

 

 

38.50

DA

145.

Tizmonar

Jovana

Majdanpek

Medicinska

1

34.46

4

 

 

38.46

DA

146.

Milojević

Natalija

Bor

Medicinska

1

33.36

5

 

 

38.36

DA

147.

Branković

Jelena

Vražogrnac

Gimnazija

2

35.20

3

 

 

38.20

DA

148.

Pavlović

Teodora

Majdanpek

Medicinska

1

33.18

5

 

 

38.18

DA

149.

Mačak

Jelena

B.Palanka

Medicinska

1

33.13

5

 

 

38.13

DA

150.

Stamenković

Tamara

Vražogrnac

Tehnicka

1

33.09

5

 

 

38.09

DA

151.

Šćopić

Maša

Krivelj

Medicinska

1

35.00

3

 

 

38.00

DA

152.

Radisavljević

Maja

Bor

Medicinska

1

35.00

3

 

 

38.00

DA

153.

Ranđelović

Tina

Knjaževac

Tehnicka

1

32.99

5

 

 

37.99

DA

154.

Nikolić

Jovana

Bela Palanka

Medicinska

1

32.95

5

 

 

37.95

DA

155.

Todorović

Jovana

Babušnica

Medicinska

1

33.95

4

 

 

37.95

DA

156.

Blagojević

Nina

Negotin

Medicinska

1

32.92

5

 

 

37.92

DA

157.

Ristić

Jelena

Bor

Medicinska

1

32.83

5

 

 

37.83

DA

158.

Petrović

Jovana

Bela Palanka

Medicinska

1

32.74

5

 

 

37.74

DA

159.

Dimitrijević

Jovana

Rgotina

Tehnicka

1

32.66

5

 

 

37.66

DA

160.

Stojanović

Jovana

Jošanica

Medicinska

3

29.60

5

3

 

37.60

DA

161.

Bolbotinović

Slađana

Tekija

Medicinska

3

30.51

4

3

 

37.51

NE

162.

Velić

Marija

D.Milanovac

Ekonomska

1

32.50

5

 

 

37.50

NE

163.

Paunović

Marina

Majdanpek

Medicinska

1

32.45

5

 

 

37.45

NE

164.

Ćirić

Nevena

Donje Krnjino

Medicinska

3

32.40

5

 

 

37.40

NE

165.

Mančić

Anđela

Pirot

Medicinska

3

32.40

5

 

 

37.40

NE

166.

Didić

Kristina

Kupuzište

Ekonomska

2

29.39

5

3

 

37.39

NE

167.

Rašić

Sanja

Temska

Ekonomska

3

29.39

5

3

 

37.39

NE

168.

Jankucić

Jelena

Bor

Medicinska

1

34.34

3

 

 

37.34

NE

169.

Stošić

Dejana

Vranje

Medicinska

1

33.13

4

 

 

37.13

NE

170.

Goncić

Jelana

Kladovo

Medicinska

3

31.00

3

3

 

37.00

NE

171.

Mijić

Jelena

Jakovac

Tehnicka

1

31.96

5

 

 

36.96

NE

172.

Najdanović

Nevena

Knjaževac

Medicinska

1

32.94

4

 

 

36.94

NE

173.

Petrović

Ivana

Pirot

Medicinska

1

32.78

4

 

 

36.78

NE

174.

Antonović

Miljana

M.Jovanovac

Medicinska

1

32.71

4

 

 

36.71

NE

175.

Terzić

Milica

Bor

Medicinska

1

34.65

2

 

 

36.65

NE

176.

Mitrović

Anđela

Majdanpek

Ekonomska

1

32.62

4

 

 

36.62

NE

177.

Planić

Katarina

Bor

Medicinska

1

32.59

4

 

 

36.59

NE

178.

Todorović

Melanija

Pirot

Medicinska

3

28.48

5

3

 

36.48

NE

179.

Bekić

Jovana

Vražogrnac

Ekonomska

1

32.46

4

 

 

36.46

NE

180.

Stanković

Miljana

Rgotina

Ekonomska

1

31.41

5

 

 

36.41

NE

181.

Slavković

Nevena

Paraćin

Medicinska

1

32.27

4

 

 

36.27

NE

182.

Gabarević

Arijana

Aleksandrovac

Tehnicka

1

33.25

3

 

 

36.25

NE

183.

Jović

Miljana

Bor

Medicinska

1

35.00

1

 

 

36.00

NE

184.

Makulović

Lidija

Nikoličevo

Medicinska

3

31.00

5

 

 

36.00

NE

185.

Marinjesković

Marija

Podgorac

Ekonomska

1

31.94

4

 

 

35.94

NE

186.

Kostić

Nina

Svrljig

Medicinska

1

31.85

4

 

 

35.85

NE

187.

Puvar

Jelana

D.Milanovac

Medicinska

3

27.71

5

3

 

35.71

NE

188.

Stojanović D.

Jovana

Negotin

Medicinska

1

32.67

3

 

 

35.67

NE

189.

Janaćković

Stanica

Temska

Medicinska

3

30.09

5

 

 

35.09

NE

190.

Makulović

Natalija

Mosna

Medicinska

2

30.58

5

3

-4

34.58

NE

191.

Ilijanović

Kristina

Podgorac

Tehnicka

1

29.03

5

 

 

34.03

NE

192.

Majović

Nevena

Kladovo

Ekonomska

2

27.78

3

3

 

33.78

NE

193.

Mišić

Nevena

Majdanpek

Ekonomska

1

25.32

5

3

 

33.32

NE

194.

Radomirović

Aleksandra

Donje Zuniče

Tehnicka

1

29.52

3

 

 

32.52

NE

195.

Ranđelović

Tamara

Bela Palanka

Medicinska

4

27.50

5

 

 

32.50

NE

196.

Muskalović

Nevena

Šarbanovac

Ekonomska

1

26.90

5

 

 

31.90

NE

197.

Zdravković

Danijela

Reka

Ekonomska

1

26.16

5

 

 

31.16

NE

198.

Didić

Katarina

Kupuzište

Ekonomska

1

25.94

5

 

 

30.94

NE

199.

Đorđević

Kristina

Vrbica

Tehnicka

2

23.51

4

3

 

30.51

NE

200.

Stanojević

Jelena

Milutinovac

Medicinska

3

26.31

5

3

-4

30.31

NE

201.

Gilić

Tijana

Rgotina

Tehnicka

1

24.61

5

 

 

29.61

NE

202.

Đorđević

Milica

Vrbica

Ekonomska

1

25.01

4

 

 

29.01

NE

203.

Janković

Tamara

V.Gradište

Ekonomska

1

23.77

5

 

 

28.77

NE

204.

Lazarević

Dragana

M.Vrbica

Ekonomska

1

22.65

5

 

 

27.65

NE

205.

Petrović

Katarina

Kladovo

Ekonomska

1

21.49

5

 

 

26.49

NE

206.

Dimitrov

Aleksandra

Dimitrovgrad

Medicinska

4

23.44

4

3

-4

26.44

NE

 

 

 

 

 

                  Komisija:                                                                                                                                    Direktor Doma:

_________________________                                                                                                    _________________________

            Milan Veljković                                                                                                                          Bratislava Petrov, prof.

/Predsednik upisne komisije/

 

 

_________________________

         Adrijana Petković

     /Član upisne komisije/

 

_________________________

         Snežana Đorđević

     /Član upisne komisije/

 

U Zaječaru, 05.08.2013.god.

R.br.

 

PREZIME

IME

MESTO

ŠKOLA

RAZ.

USPEH

PRIHOD

NAG.

VD MERE

UKUPNO

PRIMLJEN

1.

Milenković

Ljubinko

Bor

Medicinska

3

38.00

5

3

 

46.00

DA

2.

Mitov

Denis

Dimitrovgrad

Medicinska

2

38.00

5

3

 

46.00

DA

3.

Cerovanović

Nemanja

Bor

Medicinska

2

38.00

5

3

 

46.00

DA

4.

Milić

Đorđe

Sokobanja

Medicinska

2

38.00

4

3

 

45.00

DA

5.

Brankovan

Petar

Majdanpek

Medicinska

2

34.71

4

6

 

44.71

DA

6.

Pavlović

Nikola

Topolnica

Tehnička

3

36.25

5

3

 

44.25

DA

7.

Jakovljević

Danijel

Negotin

Medicinska

3

36.11

5

3

 

44.11

DA

8.

Nestorović

Dušan

Boljevac

Tehnička

3

38.00

3

3

 

44.00

DA

9.

Todorović

Danijel

Halovo

Ekonomska

2

35.83

5

3

 

43.83

DA

10.

Gavrilović

Stefan

Boljevac

Medicinska

2

35.83

5

3

 

43.83

DA

11.

Đimiš

Lazar

Boljevac

Medicinska

2

36.74

4

3

 

43.74

DA

12.

Mladenović

Miloš

B.Palanka

Medicinska

4

36.25

4

3

 

43.25

DA

13.

Milutinović

Stefan

Bor

Medicinska

4

36.25

4

3

 

43.25

DA

14.

Jelenković

Nemanja

Bor

Medicinska

2

38.00

2

3

 

43.00

DA

15.

Živanović

Nemanja

Svrljig

Medicinska

4

38.00

3

6

-4

43.00

DA

16.

Paunović

Miloš

Topolnica

Tehnička

2

34.92

5

3

 

42.92

DA

17.

Mitrović

Aleksandar

Knjazevac

Tehnička

4

34.92

5

3

 

42.92

DA

18.

Bivolarević

Milan

Boljevac

Tehnička

4

34.92

5

3

 

42.92

DA

19.

Berić

Nenad

D.Milanovac

Tehnicka

4

35.83

4

3

 

42.83

DA

20.

Mihajlović

Miloš

Trnavac

Tehnička

2

34.71

5

3

 

42.71

DA

21.

Jovanović

Stefan

Svrljig

Tehnička

3

34.71

5

3

 

42.71

DA

22.

Petrović

Srećko

Topolnica

Tehnička

3

34.50

5

3

 

42.50

DA

23.

Stanković

Radomir

Bor

Medicinska

3

35.20

4

3

 

42.20

DA

24.

Roža

Lazar

Boljevac

Tehnička

4

35.83

3

3

 

41.83

DA

25.

Ćirić

Miloš

Dimitrovgrad

Medicinska

4

34.78

4

3

 

41.78

DA

26.

Jonović

Saša

Vražogrnac

Tehnička

2

33.66

5

3

 

41.66

DA

27.

Trajković

Marko

Bor

Medicinska

4

37.44

5

3

-4

41.44

DA

28.

Todorović

Goran

Halovo

Medicinska

4

36.25

5

 

 

41.25

DA

29.

Pavlović

Petar

Majdanpek

Tehnička

2

36.25

2

3

 

41.25

DA

30.

Stepanović

Miloš

Bor

Medicinska

4

36.81

5

3

-4

40.81

DA

31.

Jovanović

Miljan

Miroč

Ekonomska

2

33.80

4

3

 

40.80

DA

32.

Mitić

Jovan

Pirot

Medicinska

2

36.74

4

 

 

40.74

DA

33.

Jovanović

Damjan

Mosna

Ekonomska

1

35.00

5

 

 

40.00

DA

34.

Nikolić

Ivan

Majdanpek

Tehnička

2

38.00

3

3

-4

40.00

DA

35.

Milosavljević

Jovan

Knjazevac

Medicinska

1

35.00

5

 

 

40.00

DA

36.

Slatinašević

Nemanja

Bor

Tehnička

3

31.84

5

3

 

39.84

DA

37.

Đošić

Filip

Knjazevac

Tehnička

4

31.56

5

3

 

39.56

DA

38.

Stanković

Veljko

Trnavac

Gimnazija

1

34.53

5

 

 

39.53

DA

39.

Slavković

Andrija

Jošanica

Tehnička

2

34.50

5

 

 

39.50

DA

40.

Mihailović

David

Plavna

Gimnazija

4

34.50

5

 

 

39.50

DA

41.

Nešić

Nenad

Lukovo

Tehnička

3

34.50

2

3

 

39.50

DA

42.

Selimović

Petar

B.Palanka

Medicinska

1

34.42

5

 

 

39.42

DA

43.

Jovanović

Ivan

Bor

Medicinska

4

36.25

4

3

-4

39.25

DA

44.

Rangelov

Aleksandar

Pirot

Medicinska

2

35.13

4

 

 

39.13

DA

45.

Ćosić

Milan

Selačka

Tehnička

1

34.02

5

 

 

39.02

DA

46.

Zlatković

Miloš

Bor

Medicinska

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

47.

Kuljanin

Dušan

D.Milanovac

Gimnazija

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

48.

Jovanović

Andrija

Bor

Tehnička

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

49.

Velić

Jovan

D.Milanovac

Tehnička

2

31.00

5

3

 

39.00

DA

50.

Šesto

Aleksandar

Majdanpek

Gimnazija

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

51.

Šesto

Miloš

Majdanpek

Gimnazija

1

35.00

4

 

 

39.00

DA

52.

Ilić

Aleksa

D.Milanovac

Gimnazija

1

33.85

5

 

 

38.85

DA

53.

Vacić

Aleksandar

Podgorac

Ekonomska

2

34.71

5

3

-4

38.71

DA

54.

Ćopić

Strahinja

Pirot

Medicinska

4

35.69

4

3

-4

38.69

DA

55.

Kalinović

Ivan

Nikoličevo

Tehnička

3

30.44

5

3

 

38.44

DA

56.

Bešir

Stojan

D.Milanovac

Tehnička

2

33.31

5

 

 

38.31

DA

57.

Milutinović

Davor

Svrljig

Medicinska

1

33.27

5

 

 

38.27

DA

58.

Jorgovanović

Srećko

Žagubica

Medicinska

1

33.23

5

 

 

38.23

DA

59.

Marinović

Dejan

Salaš

Ekonomska

2

33.17

5

 

 

38.17

DA

60.

Papić

Marko

Podvrška

Medicinska

1

34.09

4

 

 

38.09

DA

61.

Jocić

Filip

Boljevac

Tehnička

1

34.09

4

 

 

38.09

DA

62.

Ilić

Nemanja

Podvrška

Medicinska

4

31.00

4

3

 

38.00

DA

63.

Marinović

Lazar

Podvrška

Medicinska

1

35.00

3

 

 

38.00

DA

64.

Gavrilović

Mlađan

Boljevac

Medicinska

1

32.69

5

 

 

37.69

DA

65.

Sokolov

Nikola

Pirot

Ekonomska

3

29.67

5

3

 

37.67

DA

66.

Stanojević

Jovan

Majdanpek

Gimnazija

1

34.65

3

 

 

37.65

DA

67.

Lađević

Milutin

Bor

Medicinska

3

31.49

3

3

 

37.49

DA

68.

Salijević

Kristijan

B.Palanka

Medicinska

3

32.47

5

 

 

37.47

DA

69.

Jovanović M.

Aleksandar

Majdanpek

Tehnička

1

32.29

5

 

 

37.29

DA

70.

Njagulović

Nemanja

Boljevac

Medicinska

4

29.25

5

3

 

37.25

DA

71.

Janković

Miloš

Podvis

Tehnička

4

29.25

5

3

 

37.25

DA

72.

Serafimovski

Nikola

Niš

Medicinska

1

32.20

5

 

 

37.20

DA

73.

Milojković

Uroš

Paraćin

Medicinska

2

30.16

4

3

 

37.16

DA

74.

Petrović

Jovan

B.Palanka

Medicinska

3

29.11

5

3

 

37.11

DA

75.

Mišić

Nemanja

Knjazevac

Tehnička

1

33.11

4

 

 

37.11

DA

76.

Novaković

Nemanja

D.Milanovac

Tehnička

1

34.00

3

 

 

37.00

DA

77.

Jovanović

Milan

Majdanpek

Tehnička

2

38.00

3

 

-4

37.00

DA

78.

Jovanović B.

Aleksandar

B.Palanka

Medicinska

1

31.89

5

 

 

36.89

DA

79.

Micković

Lazar

Žagubica

Medicinska

1

32.85

4

 

 

36.85

DA

80.

Nikić

Dimitrije

Knjazevac

Tehnička

1

31.83

5

 

 

36.83

DA

81.

Nešić

Ilija

Knjazevac

Medicinska

1

32.80

4

 

 

36.80

DA

82.

Nikolić

Marko

Babušnica

Medicinska

1

33.79

3

 

 

36.79

DA

83.

Troter

David

Knjazevac

Tehnička

3

33.31

4

3

-4

36.31

DA

84.

Luksarević

Vladan

Negotin

Gimnazija

1

31.22

5

 

 

36.22

NE

85.

Anđelković

Nikola

Pirot

Medicinska

3

28.20

5

3

 

36.20

NE

86.

Baljan

Nikola

Majdanpek

Tehnička

1

32.15

4

 

 

36.15

NE

87.

Bunjić

Stefan

Bor

Medicinska

2

28.97

4

3

 

35.97

NE

88.

Virijević

Andreja

Blace

Gimnazija

3

31.91

4

 

 

35.91

NE

89.

Vojinović

Marko

B.Palanka

Medicinska

2

27.71

5

3

 

35.71

NE

90.

Gajić

Nikola

Bor

Medicinska

3

28.20

4

3

 

35.20

NE

91.

Nićić

Aleksandar

Negotin

Medicinska

4

32.05

4

3

-4

35.05

NE

92.

Radivojević

Dušan

D.Milanovac

Ekonomska

1

29.75

5

 

 

34.75

NE

93.

Trandafilović

Dane

Knjazevac

Ekonomska

1

29.72

5

 

 

34.72

NE

94.

Ristić

Milan

Negotin

Medicinska

2

26.45

5

3

 

34.45

NE

95.

Vasiljević

Marko

Majdanpek

Ekonomska

1

31.38

3

 

 

34.38

NE

96.

Janković

Boris

Negotin

Ekonomska

1

30.33

4

 

 

34.33

NE

97.

Trufašila

Andrei

Bogovina

Ekonomska

2

26.17

5

3

 

34.17

NE

98.

Aranđelović

Dejan

Štubik

Ekonomska

1

29.03

5

 

 

34.03

NE

99.

Nedeljković

Nikola

Boljevac

Medicinska

3

29.60

5

3

-4

33.60

NE

100.

Bukatarević

Nikola

Kladovo

Medicinska

3

26.52

4

3

 

33.52

NE

101.

Srbljak

Miroslav

Negotin

Ekonomska

1

27.98

5

 

 

32.98

NE

102.

Simić

Marko

Avramica

Tehnička

2

28.69

4

 

 

32.69

NE

103.

Rajković

Jovan

Sikole

Tehnička

1

27.62

5

 

 

32.62

NE

104.

Andrejević

Goran

Nikoličevo

Medicinska

4

27.50

5

 

 

32.50

NE

105.

Jovanović N.

Nikola

Svrljig

Gimnazija

4

27.50

5

 

 

32.50

NE

106.

Zdravković

Aleksandar

Reka

Medicinska

3

24.00

5

3

 

32.00

NE

107.

Paunović

Nikola

Mosna

Ekonomska

1

27.67

4

 

 

31.67

NE

108.

Jovanović D.

Nikola

Topolnica

Tehnička

1

27.58

4

 

 

31.58

NE

109.

Lilić

Nenad

B.Palanka

Medicinska

4

27.50

5

3

-4

31.50

NE

110.

Gilić

Aleksandar

Rgotina

Tehnička

2

23.02

5

3

 

31.02

NE

111.

Todorović

Nemanja

Halovo

Ekonomska

1

25.13

5

 

 

30.13

NE

112.

Trailović

Ivan

Klokočevac

Ekonomska

3

22.11

5

3

 

30.11

NE

113.

Ilić

Damjan

Majdanpek

Tehnička

1

25.03

5

 

 

30.03

NE

114.

Galbinović

Nemanja

Majdanpek

Tehnička

1

25.81

4

 

 

29.81

NE

115.

Mišić

Nikola

Rgotina

Ekonomska

1

24.68

5

 

 

29.68

NE

116.

Vukomanović

Aleksandar

Striža

Medicinska

4

25.61

4

 

 

29.61

NE

117.

Stanojković

Đorđe

Bor

Medicinska

3

27.50

3

3

-4

29.50

NE

118.

Trailović

Dušan

Majdanpek

Tehnička

1

25.41

4

 

 

29.41

NE

119.

Đorđević

Miloš

Vrbica

Ekonomska

2

25.40

4

 

 

29.40

NE

120.

Pejčić

Lazar

Bor

Ekonomska

1

26.51

2

 

 

28.51

NE

121.

Parlić

Nikola

Kladovo

Medicinska

3

25.40

3

 

 

28.40

NE

122.

Makulović

Dario

Rudna Glava

Tehnička

1

24.24

4

 

 

28.24

NE

123.

Đorđević

Peđa

B. Palanka

Medicinska

4

24.00

5

3

-4

28.00

NE

124.

Jelenković

Strahinja

Knjazevac

Tehnička

1

22.77

5

 

 

27.77

NE

125.

Srbulović

Mladen

Majdanpek

Tehnička

1

23.66

4

 

 

27.66

NE

126.

Todorović

Mihailo

Boljevac

Tehnička

3

23.37

5

3

-4

27.37

NE

127.

Alđić

Nikola

Kostol

Ekonomska

1

21.54

5

 

 

26.54

NE

128.

Reče

Srećko

D.Milanovac

Ekonomska

1

21.42

5

 

 

26.42

NE

129.

Matić

Aleksandar

Koprivnica

Tehnička

1

20.67

5

 

 

25.67

NE

130.

Milojković

Nikola

Svrljig

Ekonomska

2

18.61

5

3

-4

22.61

NE

131.

Simić

Nikola

Paraćin

Ekonomska

3

34.50

5

 

 

39.50

NEPOTPUNA

132.

Popmanovski

Đorđe

B.Palanka

Medicinska

1

32.94

4

 

 

36.94

NEMA PRAVA

 

                  Komisija:                                                                                                                                    Direktor Doma:

_________________________                                                                                                    _________________________

            Milan Veljković                                                                                                                          Bratislava Petrov, prof.

/Predsednik upisne komisije/

 

 

_________________________

         Adrijana Petković

     /Član upisne komisije/

 

_________________________

         Snežana Đorđević

     /Član upisne komisije/

 

U Zaječaru, 05.08.2013.god.

Бројач посета

763184

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30